ďťż

Kody błędów Co ozacza dany kod błędu

Grzenio - 28 September 2009 - 19:44
Wie ktoś może co oznacza błąd nr 85 w DF agrotronie z 2008 r.
Może ktoś już spotkał się z tym błędem?
Z góry dzieki za pomoc.
Monsterius27 - 02 November 2009 - 20:47
Kod błędu 85 :
Centralka wykryła istnienie problemu z dźwignią sterującą inwersora.
Transmission shutdown
ALARM NAPĘDU Nr 85
Leva inversore 85

OPIS

Centralka wykryła istnienie problemu z dźwignią sterującą inwersora.
REAKCJA CENTRALKI
Centralka ogranicza funkcjonowanie napędu do trybu “TC-SHUTDOWN”, przełącza się na luz i zostaje włączony ciągły
sygnał dźwiękowy.
KONTROLA
• Sprawdzić, czy styki na łączniku “X66” i na centralce napędu “GEARBOX” nie są utlenione i czy są dobrze zamocowane.
• Sprawdzić poprawność funkcjonowania dźwigni inwersora (szczegóły - patrz część 40).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “I” (ON) sprawdzić, czy dźwignia inwersora ma prawidłowe zasilanie (napięcie
pomiędzy pin 3 (plus) łącznika “X66” i masą na kabinie 12V)
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester kolejno do pin 1, pin
2, pin 3 i pin 4 łącznika “X66 i do masy na kabinie i, badając rezystancję, sprawdzać, czy są zwarcia do masy (odczyt na
testerze: nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester do pin 1 łącznika
“X66” i kolejno do pin 2, pin 3 i pin 4 i, badając rezystancję, sprawdzać, czy są zwarcia (odczyt na testerze:
nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester do pin 2 łącznika
“X66” i kolejno do pin 3 i pin 4 i, badając rezystancję, sprawdzać, czy są zwarcia (odczyt na testerze: nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester do pin 3 łącznika
“X66” i do pin 4 i, badając rezystancję, sprawdzić, czy są zwarcia (odczyt na testerze: nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “I” (ON) podłączać tester kolejno do pin 1, pin 2 i pin 4 łącznika “X66 i do masy na kabinie
i sprawdzać, czy nie ma napięcia (odczyt na testerze 0V).
• Skasować wszystkie alarmy, ustawić kluczyk zapłonu na “O” (OFF) a następnie z powrotem na “I” (ON) i sprawdzić, czy
alarm nadal występuje, jeśli tak, wymienić centralkę.


Kod błędu 85 :
Centralka wykryła istnienie problemu z dźwignią sterującą inwersora.
Transmission shutdown
ALARM NAPĘDU Nr 85
Leva inversore 85

OPIS

Centralka wykryła istnienie problemu z dźwignią sterującą inwersora.
REAKCJA CENTRALKI
Centralka ogranicza funkcjonowanie napędu do trybu “TC-SHUTDOWN”, przełącza się na luz i zostaje włączony ciągły
sygnał dźwiękowy.
KONTROLA
• Sprawdzić, czy styki na łączniku “X66” i na centralce napędu “GEARBOX” nie są utlenione i czy są dobrze zamocowane.
• Sprawdzić poprawność funkcjonowania dźwigni inwersora (szczegóły - patrz część 40).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “I” (ON) sprawdzić, czy dźwignia inwersora ma prawidłowe zasilanie (napięcie
pomiędzy pin 3 (plus) łącznika “X66” i masą na kabinie 12V)
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester kolejno do pin 1, pin
2, pin 3 i pin 4 łącznika “X66 i do masy na kabinie i, badając rezystancję, sprawdzać, czy są zwarcia do masy (odczyt na
testerze: nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester do pin 1 łącznika
“X66” i kolejno do pin 2, pin 3 i pin 4 i, badając rezystancję, sprawdzać, czy są zwarcia (odczyt na testerze:
nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester do pin 2 łącznika
“X66” i kolejno do pin 3 i pin 4 i, badając rezystancję, sprawdzać, czy są zwarcia (odczyt na testerze: nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “O” (OFF) i łącznikiem “GEARBOX” odłączonym podłączyć tester do pin 3 łącznika
“X66” i do pin 4 i, badając rezystancję, sprawdzić, czy są zwarcia (odczyt na testerze: nieskończoność).
• Z kluczykiem zapłonu w położeniu “I” (ON) podłączać tester kolejno do pin 1, pin 2 i pin 4 łącznika “X66 i do masy na kabinie
i sprawdzać, czy nie ma napięcia (odczyt na testerze 0V).
• Skasować wszystkie alarmy, ustawić kluczyk zapłonu na “O” (OFF) a następnie z powrotem na “I” (ON) i sprawdzić, czy
alarm nadal występuje, jeśli tak, wymienić centralkę.
 Bez tytułu.jpg (31.68 KB)
Ilość pobrań: 19